Почистване на офиси в София

Абонаментно почистване на офиси в София

===научете повече===

– ежедневно рутинно почистване от служител(екип)

– ежедневно проветряване и освежаване на помещенията

– ежедневно спазване и изпълнение на задълженията

– периодично инспектиране от предварително обучен служител за контрол на качеството.

Вашият офис може да заблести след професионално почистване
Професионално почистване на офис дава винаги добри резултати за имиджа на даден бизнес и за впечатленията, които клиентите си създават.

Всички знаем, колко е важно първото впечатление в бизнеса. Клиентът пристига във вашият офис и първото впечатление, което си изгражда е от това, което вижда като заобикалящата среда на мястото, на което попада. Немислими са последствията за вашия бизнес, ако в офиса не е чисто, добре подредено и наредено според най-високите изисквания на съвременната бизнес среда.

За една фирма за професионално почистване има разлика между обикновен офис и офис сграда, затова подготовката са различните типове задания, винаги се определя от особеностите на офиса или офис сградата. Подбират се препаратите, машините, изготвя се план по-който почистващата фирма ще проведе почистването, за да може да изпълни определения срок и конкретните изисквания.

Един малък офис изисква по-малко като труд и времетраене, но това не означава, че качеството на почистването ще е по-ниско. В малките пространства много по-ясно си личи когато дадено почистване не е извършено добре. Докато в големите офис сгради, почистването изисква много по-голяма подготовка, специфика и спазване на определените норми, съобразяване с пространството, графика на работа на фирмата или фирмите в офис сградата и пр.

Почистването на офиса, може да е както вътрешно, в самото затворено пространство, така и външно, което да обхваща прозорците, стряхата, покриви, улуци, стенните повърхности. Голяма офис сграда изисква солидна подготовка, за да може качественото почистване да отговаря напълно на професионалната услуга, която е поръчана от дадения бизнес. Когато поръчителят е доволен от професионалното почистване на офис сградата, то може да се стигне до изработването на абонаментен план и сключване на договор с почистващата фирма, така че да се създаде лоялно партньорство.

След като почистващата фирма един път са свършили работа качествено, то следващия път ще познават още по-добре пространството, в което ще извършат дейността по професионално почистване на офис.

Допълнителни услуги:

-техническа подръжка.

-доставяне на препарати,консумативи.

Всички настоящи и бъдещи клиенти ползват 30 процента отстъпка при сключване на договор,за услуги неoпоменати в същия.