Почистване на сгради

Почистване на сгради в София

===общи характеристики===

Професионалното почистване на сгради заема толкова голям дял от бранша в услугите с почистването, че е невъзможно да се обхване с един малък текст, дори малка част от съществеността на услугата. Подготовката и изискванията, които почистващите фирми трябва да осигурят и да спазват също са много, но от тях зависи качественото изпълнение и безопасността на всички участващи в процеса.Сградите биват класифицирани, като частни, обществени, индустриални. Разположени в градски и извънградски пространства, промишлени зони. И всички тези сгради имат нужда от професионално почистване, поддръжка, обновление и всички, други дейности, които имат за цел да удължат живота на материалите, от които са направени сградите и следователно да удължат живота на самите сгради, както и да запазят естетическата стойност на архитектурата

Сградите биват управлявани различни собственици, на които се пада отговорността за почистването. И ако за обикновените почиствания не се влага много труд, то за професионалното почистване се изисква изключителна подготовка и планировка за извършване на дейността.

Всяко едно професионално почистване на сградата може да обхваща както интериора, така и екстериора:

Интериор:

• Подови настилки – различни видове килими, мокети, паркет, ламинат, дървени настилки и т.н
• Мебелировка – мека мебел, гардероби, шкафове
• Повърхности – стени, открити и скрити повърхности, труднодостъпни места. Ъгли
• Осветителни тела
• Цялостно почистване на помещения в сградите – кухня, баня, спални, хол, коридори

Екстериор:

• Външи стени, мазилка, повърхности
• Прозорци, стрехи, дограма
• Покриви и разположените по тях тела
• Олуци
• Цялостно почистване на фасадата

Професионалното почистване изисква цялостен подход, тоест самата дейност в една зона освен, че почиства, се грижи и за облагородяването на самата зона. Ползата от него се състои във факта, че след от едно цялостно почистване, се повишава цялостния жизнен стандарт на обекта, особено в интериора. Когато всички почистени части се обединят под общ знаменател, става ясно мащаба на услугата и всички направления, в които професионалното почистване носи своите ползи.

Цялостно и частично професионално почистване на сгради

Почистването на сгради е една от най-често възлаганите услуги в сферата на почистващите фирми. Затова фирмата за професионално почистване трябва да вдъхва доверие и активно да участва в предложения за най-адекватно, икономично и качествено изпълнения на почистването.

Подготовката за професионално почистването на сграда от всякакъв тип започва от адекватната оценка за площта и особеностите на сградата, в които почистващата фирма ще трябва да оперира. В този смисъл, едно почистване може да бъде цялостно – да обхваща цялата сграда; частично – само отделни зони от сградата, посочени от поръчителя.

Така разделени двата вида почистване има своите характеристики и отлики, но общото между тях е идеята за професионално и качествено почистване на сградата. Колкото по-сложна е архитектурата, толкова по-сложна и трудоемка е задачата, затова се започва с изчисляване на материалите, които ще бъдат изразходвани за почистването.

При цялостното почистване, изпълнителят трябва да се съобрази не само с изискванията на клиента, но и да изпълни всички предписания свързани с различните зони и детайли, които всяка една архитектура притежава. Отговорност на почистващата фирма е логистиката, организацията, избора на материали, разпределението на хората и средствата, които ще извършат почистването.

Когато става въпрос за цялостно почистване на сграда, подготовката и изпълнението са в едни параметри, но има и частично почистване на сгради, които не изискват такава сложна логистика, тяхното планиране става по-бързо. Обикновен пример за частично почистване е справянето с драсканиците и графитите по стените на множество сгради в градската среда.

Макар графитите, когато са професионално издържани да представляват своеобразен вид изкуство, то често по обществените, частните и други видове сгради се сблъскваме с надрасквания и шареници, които загрозяват фасадата и нарушават естествената красота на архитектурата, в такъв момент професионалното почистване може да се яви като чудесен помощник за отстраняване на нежеланите графити.

Цялостно или частично почистване се задава от поръчителя и се изпълнява от фирмата за професионално почистване, на базата на исканията на клиента, наредбите за безопасност, като се спазват всички процедури и особености, които поръчаното почистване изисква.

Ако статията Ви е харесала, молим да я споделите, за да достигне повече хора!