За компанията

Фирма ”КАЛИНА 2012 ЕООД” се занимава с професионално и комплексно почистване на: административни сгради, офиси, домове и др.

Фирмата работи на територията на България.

Разполагаме с мобилна група от добре обучени млади специалисти. Ние работим с иновативните био препарати от ЕКО серията на “Кiter” и с професионална техника за почистване.

За нас е важно да подсигурим на клиента качествена, бърза и съобразена със специфичните условия услуга.

Нашата Гаранция :  носим отговорност за извършените услуги 12 часа след напускане на обекта .

Водещите кадри и  персонала ни са  преминали всички необходими нива на обучение, за да можем професионално да се справим с всеки възникнал проблем и да осигурим качествена услуга на нашите клиенти.

Благодарение на нашата добра организация, въпреки многобройните си клиенти ние предлагаме максимална бързина, прецизност на почистването и личен подход към индивидуалните нужди на всеки един обект

•  Работата по почистването е поверена на квалифицирани работници, които имат дългогодишен опит в най-различните фази и елементи на почистващата дейност
•  Винаги имаме готовност да ви предложим  специалист за почистване на специфично място, което изисква допълнителна прецизна обработка
•  Работим с широка гама от най- съвременните материали за почистване, препарати и машини, което гарантира максимално високо качество на нашите услуги.
•  Персоналът ни осигурява бърза намеса ,гъвкави решения и гаранция за добро извършване на услугата
•  Винаги сме в състояние да предложим алтернативи за почистване на труднодостъпни места или материали изискващи внимателно и професионално третиране .

Нашата дейност по професионално почистване на домове, в различни видове сгради и всички други възможни поръчки , се гради на убеждението, че почистването не е само ежедневна дейност, която трябва да се свърши. Ние вярваме, че професионалното почистване осигурява здравословна среда и е важно за нашето ежедневие и стандарт на живот.

Дейността ни винаги започва с оценка и преглед на място,за да се съобразим с графика и желанията на клиента. По време на всяко почистване ние винаги следим за безопасноста на труда и резултатите , а след приключване правим  проверки за безопасност и екологичност. Всичко това се прави с цел, да се спазят законовите изисквания и нормативните уредби по безопасност на труда.